a a a
2015-01-01

PROGRAM NABOŻEŃSTW w Cerkwi p.w. św. Mikołaja w Radomiu

PROGRAM  NABOŻEŃSTW
w Cerkwi p.w. św. Mikołaja w Radomiu


STYCZEŃ 2015 r.

*04.01.2015 r. - Niedziela przed Narodzeniem Chrystusa, świętych Ojców.
godz. 9:00
- LITURGIA ŚW. JANA CHRYZOSTOMA

*07.01.2015 r. (środa)
NARODZENIE PANA I ZBAWICIELA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA!
godz. 00:00 - Wielkie Powieczerze, Jutrznia i LITURGIA ŚW. JANA CHRYZOSTOMA
godz. 13:00 - Świąteczna Wielka Wieczernia


*08.01.2015 r. (czwartek) - Sobór Przenajświętszej Bogurodzicy
godz. 07:00 – 
LITURGIA ŚW. JANA CHRYZOSTOMA

*11.01.2015 r. Niedziela po Narodzeniu Chrystusa; świętych sprawiedliwych Józefa, Króla Dawida i Jakuba brata Pańskiego; Pamięć 14000 dzieci zabitych w Betlejem przez króla Heroda.
godz. 09:00
- LITURGIA ŚW. JANA CHRYZOSTOMA

*14.01.2015 r. ŚWIETO OBRZEZANIA PAŃSKIEGO, ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO ARCYBISKUPA CEZAREI KAPADOCKIEJ;
godz. 06:00
– LITURGIA ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO;

*18.01.2015 r. Niedziela przed świętem Objawienia. Wigilia święta Objawienia Pańskiego.
godz. 09:00
- LITURGIA ŚW. JANA CHRYZOSTOMA

*19.01.2015 r. (poniedziałek)
ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO. CHRZEST PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA;
godz. 00:00 - Wielkie Powieczerze, Jutrznia i LITURGIA ŚW. BAZYLEGO WIELKIEGO, WIELKIE POŚWIĘCENIE WODY (HAGIASMA);


*25.01.2015 r. Niedziela po święcie Objawienia Pańskiego (o Zacheuszu),
Dzień imienin J.E. Metropolity Sawy
godz. 09:00 -
LITURGIA ŚW. JANA CHRYZOSTOMA (w języku polskim)

****************SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! ****************

serwisy internetowe strony internetowe